Trần Vĩnh Phi Long

Diện Mạo của anh Trần Vĩnh Phi Long

Trần Vĩnh Phi Long là chuyên gia về Bất động sản, là thành viên đầu tiên và duy nhất cho đến nay đạt cấp bậc Regional Division Director (RDD) của ERA VIỆT NAM và là lãnh đạo của ERA Galaxy Division. Mr Long gia nhập ERA Vietnam từ những ngày đầu hoạt động và thường […]